SARKIS

Thursday, November 26, 2009

MB Selangor ada kuasa untuk klasifikasi dokumen RAHSIA yang DITERIMANYA dari agensi lain!!!

mengikut amalan sekarang, cuma agensi yang mengeluarkan dokumen RAHSIA sahaja yang berhak mengklasifikasikan maklumat itu sebagai RAHSIA

namun begitu, terserah kepada PENERIMA MAKLUMAT untuk mengklasifikasikan dokumen yang diterima kepada AM, TERHAD, SULIT, RAHSIA dan RAHSIA BESAR

tanggungjawab agensi yang mempunyai RAHSIA supaya MAKLUMAT tidak KELUAR dari JABATAN itu sendiri

si PENERIMA MAKLUMAT RAHSIA bukanlah pihak yang mempunyai RAHSIA kerana RAHSIA sepatutnya tidak keluar dari sesebuah ORGANISASI itu sendiri atau sampai ke pihak ketiga

SECRET my FOOT lahhh

No comments: