SARKIS

Wednesday, August 18, 2010

Kongres Ekonomi...jika benar maka dasar affirmatif berikut mesti diambil...

apabila CSL mencadangkan agar semua sektor diliberalisasi seperti perumpamaan beliau di bawah :

“Bahagian ekonomi yang berkembang adalah umpama air pasang yang akan menaikkan semua bot, jadi semua rakyat Malaysia akan mendapat agihan kekayaan yang adil,”

maka, semua rakyat yang tidak dapat mencapai pendapatan per kapita RM48000 setahun nanti mestilah terus dibantu oleh Kerajaan ( dengan cara 'top-up' perbezaan pendapatan sebenar dengan pendapatan per kapita )yang memerintah agar tidak timbul isu hanya KAUM TERTENTU sahaja yang akan mendapat LABA yang kita akan SEDIA MAKLUM.

No comments: